Úvod 5 Výzkum 5 Globální studie

GLOBÁLNÍ STUDIE

Spolupracujeme s lékařskými odborníky, profesionály a světovými lídry v oboru, abychom zajistili rozsáhlý výzkum, klinické studie a testování.

Nezávislé pozorovací studie prokázaly bezpečnost a účinnost systému chlazení pokožky hlavy Paxman při prevenci vypadávání vlasů vyvolaného chemoterapií s široce používanými dávkami a režimy chemoterapie.

Ve všech studiích byla zaznamenána vysoká úroveň pohodlí a přijatelnosti pro pacienty, přičemž počet pacientů, kteří přerušili chlazení pokožky hlavy, byl velmi nízký. Naše brožura o klinické účinnosti podrobně popisuje prokázané výsledky v nejdůležitějších a nejčastěji zmiňovaných studiích provedených s použitím systému chlazení pokožky hlavy Paxman.

Komen et al., 2018

U pacientů s FEC prodloužená doba po infuzi o 150 minut zlepšila stupeň alopecie, avšak nezlepšila používání paruky/pokrývky hlavy.

Komen et al., 2018

U pacientů s FEC prodloužená doba po infuzi o 150 minut zlepšila stupeň alopecie, avšak nezlepšila používání paruky/pokrývky hlavy.

STÁHNOUT BROŽURU KLINICKÉ ÚČINNOSTI