Úvod 5 Lékaři 5 Technická specifika

TECHNICKÁ SPECIFIKA

Váha

Chladicí jednotka 79,4 lbs (36 kg)
Čepice mezi 28 oz (795 g) a 31,7 oz (900 g), včetně chladicí kapaliny a krytu

ROZMĚRY

Výška 25,2 palce (640 mm) x šířka 12,6 palce (320 mm) x hloubka 16,5 palce (420 mm)
Prodloužená výška 64,9 palce (1650 mm)

ZDROJ NAPÁJENÍ

100-120 V nebo 230 V (50/60 Hz) jednofázové 850 VA
Všechny elektrické obvody uzemněné a chráněné pojistkovým systémem
Všechny pojistky Bussmann – 10 A při 250 Vac s rychlostí F

PODMÍNKY POUŽITÍ

Teplota: 50ºF až 86ºF (10ºC až 30ºC)
Atmosférický tlak: 70-106 kPa
Relativní vlhkost: 30% až 75%

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Elektronický termostat s dotykovým ovládáním
Průtok a teplota chladicí kapaliny jsou nepřetržitě monitorovány

ALARMY

Vizuální a zvukové alarmy vysokých teplot
Ztráta průtoku chladicí kapaliny

VSTUPNÍ TLAK PRŮTOKU CHLADICÍ KAPALINY

Tlak v uzávěru – 17 psi
Průtok chladicí kapaliny 0,3-1,7 tekutiny oz/s (10-50 ml/s)
CHLAZENÍ – Hermeticky uzavřená jednotka. Chladivo R134A bez freonů
CHLADICÍ KAPALINA – Orbis C. Viz katalogový list, část 10

 KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Označení CE v souladu s přílohou V směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/
EHS pro zařízení třídy IIa. Tělo č. CE 0473

ELEKTRICKÉ KLASIFIKACE

BS EN 60601-1: 2006 + IEC60601-1-2006 pro zdravotnická elektrická zařízení,
BS EN 60601-1-2: 2007 + IEC60601-1-2006 elektromagnetická kompatibilita
Třída 1 typ BF
Specifikace produktu podléhají neustálému hodnocení a zlepšování a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Ozvěte se nám